VÄÄRT LAHENDUSED SISERUUMIDES

TARTU, TALLINN, PÄRNU, VÕRU, VILJANDI, JÕGEVA

Construction Logo
timing
Furni Company OÜ furni.estonia@gmail.com
caller
E-R 10.00-16.00 +372 53828623
0

MÜÜGITINGIMUSED KAUPLEJA JA TARBIJA VAHEL.

Vaikimisi kohanduvad tingimused kehtivad kõigile meie tarbijatele, kes meilt tooteid tellivad (sisenedes kodulehele www.tumbavalmistamine.eu nõustudes küpsiste ja müügitingimustestega vajutades linnukese vastavasse kasti nõustun). Tutvuge tingimustega enne eritellimusi ostes. Kaupleja selgitab vajadusel tingimusi, kaupleja pole kohustatud teavitama iga ostu korral tingimusi eraldi. Tarbija peab veenduma enne ostu sooritamist, et on tutvunud tingimustega.

Kaupleja viitab Võlaõigusseaduse §-le 655. Selle lõike 1 kohaselt võib Tellija töövõtulepingu igal ajal üles öelda. Kui Tellija on töövõtulepingu üles öelnud, on töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud see, mille ta lepingu ülesütlemise tõttu kokku hoidis või mille ta tööjõu teistsuguse kasutamisega omandas või oleks võinud mõistlikult omandada.

Lepingu ülesütlemise tagajärgede osas töövõtja tasunõude suhtes sätestab VÕS § 655 lg 1 teine lause erireegli. Selle kohaselt lepingu ülesütlemine ei vabasta Tellijat töövõtjale kokkulepitud tasu maksmise kohustusest. Kokkulepitud tasust saab siiski maha arvata kokkuhoitud kulutused näiteks tööjõu kasutamisele, mis tellimuse ärajäämisel nüüd vabanes.

Samas vastavat kokkulepitud tasunõuet vähendavate eelduste täitmist peab tõendama Tellija (vt RKL 3-2-1-98-03)

Töövõtja juhib tähelepanu asjaolule, et pooltevahelisest lepingust ei ole võimalik taganeda, seda on võimalik üksnes üles öelda. Tegemist on seaduses sätestatud erandliku juhtumiga, kus kestvuslepinguks mitteoleva lepingu ühepoolne lõpetamine ei toimu lepingust taganemise teel.

Tingimused on avalikult kättesaadavad meie kodulehel ja küsimuste korral võtke meiega ühendust, et hilisemalt vältida arusaamatusi. Furni Co täidab kõik kokkulepped tarbijate ees, oleme vastutulelikud ja kui on keerukamad tööd siis lepime lisa aegades kokku, kuid tööd Teile tegemata ei jää.

Veebipoe tumbavalmistamine.eu (edaspidi Veebipood) omanik on Furni Company OÜ asukohaga Tartumaa Märja Pilve 16.
Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo saadaval e-poes. Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
(registrikood 12732576),
Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist.
Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.
Tellimuse vormistamine
Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita
nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse
ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel,
teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba
kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
Kohaletoimetamine
Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Soome, Norra, Rootsi, Saksamaa, Prantsusmaa
Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.
Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-30tööpäeva jooksul alates
müügilepingu jõustumist. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine 50 kalendripäeva
jooksul.
Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.
Taganemisõigus
Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul
[olenevalt toodetest ei pruugi ostjal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused
tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama võl aõigus seaduse § 53 lg-s 4
loetletud tingimustele].
Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on
vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba
testimiseks füüsilises poes.
Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja
toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus
alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab
siit: taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul
kauba kättesaamisest.
Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb
asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et
ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14
päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja
tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb
toimub varem.
Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja
kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama
kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind
veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
Pretensiooni esitamise õigus
Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest,
mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba
üleandmisest ostjale. ellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et
puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe
kohustus.
Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates ekirja aadressile või helistada telefonil: ..
Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või
asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada,
tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis 15 päeva jooksul.
Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili
aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada
kaupa.
Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui
ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada
oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes
sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
Vaidluste lahendamine
Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile
helistada telefonil:
või
Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik
pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust
esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud
lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Esemed, millele 14-päevane taganemisõigus ei kehti
6.5.1 14-päevane taganemisõigus ei kehti lepingule, mille esemeks on (VÕS § 53 lg 4):
1) teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui ettevõtjapoolsed lepingust
tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse
tegemine on alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab
ettevõtjapoolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse;
2) sellise asja üleandmine, teenuse osutamine või muu soorituse tegemine, mille hind sõltub
finantsturu kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja
jooksul, sh lepingutele, mis on seotud välisvaluutaga või väärtpaberitega;

3) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija
isiklikke vajadusi või valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;
Nt: tarbija mõõtude järgi valmistatud ülikond, köögimööbel, kardinad
Eritellimusest ei tuleks rääkida olukorras, kus tarbija teeb asja tellimisel valikuid ettevõtja poolt
pakutavate variantide hulgast (nt auto lisavarustus, tarbija poolt kombineeritud osadest
kokkupandud mööbel). Asi tuleks lugeda konkreetselt tarbija vajadustele kohandatuks, kui
ettevõtjal oleks seda hiljem väga raske või võimatu mõnele teisele kliendile maha müüa.

ERITELLIMUSMÖÖBLI KORRAL RAHA EI TAGASTATA , ainult parandatakse toodet, vajadusel tehakse ümber, kuid raha tagastamist ei toimu (VÕS § 53 lg 4).

Tellides toote olete automaatselt nõustunud Furni Company OÜ JA E-KAUBANDUSLIIDU tingimustega ning nende juhendite mittelugemine ei vabasta kohustustest.

4) sellise asja üleandmine, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;
5) sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;
Nt: väga lühikese säilimistähtajaga toiduained ja joogid, sh sügavkülmutatud
tooted, lilled

6) sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse
või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
Nt: kosmeetikatooted (näiteks huulepulgad ja kreemid); hügieenitooted;
bikiinid.
„Avamise“ all tuleb siin mõelda konkreetse purgi või tuubi avamist, mitte aga üldise pakendi (karbi)
avamist, sest alles pärast konkreetse kreemipurgi avamist muutub toode teistele tarbijatele
mitteturustatavaks.
Sagedane tooteliik, mille tagastamist selle punkti alusel välistatakse, on madrats. Euroopa Kohtu
hinnangul ei kuulu madrats tervisekaitselise ega hügeenilise kauba hulka ja seda saab 14 päeva
jooksul tagastada isegi siis, kui pakend on avatud.

 

Tarbija on poest ostu sooritamisel automaatselt nõustunud müügitingimustega, asutusesisese kasutamiseks mõeldud tingimustega  ja ei kuulu edaspidi vaidluskohaks va kohtus. Eritellimusi tellinud tarbijal puudub õigus esitada kolmandatele osapooltele (meedia, avalikkus, ) kaebusi seoses tootega va ainult kohtule. Kaebuste rahuldamine ja mitte rahuldamine toimub ainult täidesaatva kohtusüsteemi otsuse abil. Müügitingimusi rikkunud tarbijalt on õigus nõuda Kauplejal kahjutasu, kui see on kahjustanud ettevõtte mainet, rikutud konfidetsiaalsus põhimõtteid või on jäädud ettevõttele võlgu.

Eritellimuse tellinud klient ei saa tagastada toodet või taganeda ja nõuda raha tagasi. Kui toode on tellitud on õigus nõuda toote välimuse parandamist või ümberetegemist aga ei saa raha tagasi nõuda va kohtu kaudu. Põhjendus on see, et ettevõte on 100 protsendiliselt arvestanud tellimuse üksikasjadega: materjal, keerukus, tööjõu kulud jne. Tarbija, kes on jätnud Kauplejale teise osa makse tegemata, käsitleme (edaspidi Võlgnikuna) ja peab esmalt tasuma ära ettenähtud arved, alles seejärel vajadusel teeme toote paranduse. Ettevõte panustab hetkeni kuni toode saab valmis ja väljastab toote kliendile. Kuna tegu on eritellimusega siis antud juhul pole võimalik kliendil mõelda ümber ja tootest loobuda, kuna ettevõte on selleks hetkeks juba teinud materjalide kulutusi, väljaminekuid, tööjõudu rakendanud jne. Kõike seda võime alati ka vajadusel tõendada arvete ja tsekkide näitamisega. See on Furni Co. üks reegleid, millega peab tarbija arvestama. Eritellimuse ostmine pole võrdväärne standardtoote ostmisega.

Võrdluseks võime tuua näite kui lähete poodi ostma ülikonda ja vaatate, et ülikond pole sobilik ning tagastate selle ja poemüüja võtab selle tagasi ning jätkab selle müümist. NB! Tegu oli standardtoote ostuga. Küll aga kui lähete nüüd rätsepa juurde ja tellite endale vastavalt Teie keha mõõtudele ülikonna, vastava materjali ja värvusega püksid ja nn ühest hetkest  otsustate loobuda ning arvate, et kaupleja peaks Teile raha tagastama. Te olete veendunud, et rättsepp peaks Teile raha tagastama ja  need on tarbija õigused. Sel juhul Te tinglikult öelda eksite. Tegelikult kui olete tellinud eritellimustoote ja loobute või ei meeldi, peate te leppima tulemusega või laskma toode ümber teha sama tootja poolt. Tootja pole kohustatud eritellimustoodete eest raha tagastama, kuna valmistaja on näinud juba vaeva ja teinud tööd ning kulutanud töövahendeid ja materjale Teie tellimuse täitmise saavutamiseks.

Tarbija poolt juhendite mittelugemine ei vabasta vastututusest, vabandusega mitte teadmine, aja nappus jne. Seaduse mitte tundmine ei vabasta vastutusest Kauplejaga sõlmitud lepingu alusel.

Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41
„Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja
väljaspool äriruume sõlmitud lepingust
taganemise avalduse tüüpvormi ja
taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Lisa 2
Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise
näidisjuhend

Taganemisõigus
Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul.
Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast 1.
Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid 2 oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust
ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud
taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik. 3
Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse
kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.
Lepingust taganemise tagajärjed
Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas
kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise
viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata,
kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast
lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite
makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi
kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. 4
5
6
Täitmisjuhend
1. Lisage üks järgmistest jutumärkides esitatud tekstidest:
a) lepingu puhul, mille esemeks on teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, vee,
gaasi, elektri või soojuse müük ühendusvõrgu kaudu või digitaalne sisu, mida ei edastata
füüsilisel andmekandjal: „mil leping sõlmiti.”;
b) lepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine: „mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik,
kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.”;
c) lepingu puhul, mille kohaselt tuleb tarbijale üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi:
„mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud viimase asja
füüsiliselt enda valdusesse.”;
d) lepingu puhul, mille kohaselt tuleb asi tarbijale üle anda mitmes osas: „mil Teie või Teie
nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud viimase osa füüsiliselt enda
valdusesse.”;
e) kestvuslepingu puhul, mille esemeks on asjade korduv üleandmine kindlaksmääratud aja
jooksul: „mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud esimese
üleantava asja füüsiliselt enda valdusesse.”
2. Palun märkige siia oma nimi, aadress ning olemasolu korral telefoninumber, faksinumber ja e-posti
aadress.
3. Kui annate tarbijale võimaluse esitada teave lepingust taganemise kohta elektrooniliselt Teie
veebilehel, lisage järgmine tekst: „Teil on ka võimalik täita ja esitada taganemisavalduse tüüpvorm või
mis tahes muu ühemõtteline avaldus elektrooniliselt meie veebilehel [lisada internetiaadress]. Kui
kasutate seda võimalust, saadame Teile viivitamata kinnituse Teie taganemisteate kättesaamise kohta
püsival andmekandjal (näiteks e-kirjaga).”
4. Kui Te ei ole lepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine, teinud ettepanekut tarbija
taganemise korral lepingu esemeks olevale asjale ise järele tulla, lisage järgmine tekst: „Võime
keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või
kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.”
5. Kui tarbijale on lepingu esemena antud üle asi:
a) lisage:
— „Tuleme ise asjale järele.” või
— „Saadate asja tagasi või annate selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil
teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust, üle meile või … [kui see on asjakohane,
lisage selle isiku nimi ja aadress, keda volitate asja vastu võtma]. Tähtajast on kinni peetud, kui
saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.”;
b) lisage:
— „Asja tagastamise kulud katame meie.”,
— „Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil.”,
— kui Te sidevahendi abil sõlmitud lepingus ei paku võimalust lepingu esemeks oleva asja
tagastamise kulusid ise katta ning asja ei saa selle olemuse tõttu tavaliselt posti kaudu tagastada:
„Asja tagastamise otsesed kulud … eurot [lisage summa] tuleb katta Teil.”, või kui asja tagastamise
kulusid ei ole mõistlike jõupingutustega võimalik enne arvutada: „Asja tagastamise otsesed kulud tuleb
katta Teil. Maksimaalsed kulud on ligilähedaselt … eurot [lisage summa].”, või
— kui väljaspool äriruume sõlmitud lepingu puhul on lepingu esemeks olev asi toimetatud tarbija koju
lepingu sõlmimise ajal ning seda asja ei saa selle olemuse tõttu tavaliselt postiga tagasi saata:
„Tuleme asjale ise omal kulul järele.”;
c) lisage „Vastutate üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul
viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.”
6. Teenuse osutamise või muu kestva soorituse tegemise lepingu korral ning vee, gaasi, elektri või
soojuse ühendusvõrgu kaudu müügi lepingu korral lisage järgmine tekst: „Kui soovisite, et teenuse
osutamine / muu kestva soorituse tegemine või vee/gaasi/elektri/soojuse müük ühendusvõrgu kaudu
[mittevajalik maha tõmmata] algaks taganemistähtaja jooksul, tuleb Teil meile tasuda lepingu
täitmisena üleantu väärtus proportsionaalselt üleantuga ajani, mil teatasite meile oma taganemisest
kõnesolevast lepingust, võttes arvesse lepingu kogumahtu.”

Broneeri aeg läbi Facebooki SIIN

Uue mööbli tellimisel antakse tootega kaasa arve, kus on toote kood ja garantii aeg kirjas.
Garantii kehtimisel anname 100% tasuta remondi või parandamise teenust antud tootele, juhul kui tegu pole tahtliku kahjustuse tekitamise või lõhkumisega.
Toote tarbija peab olema hoidnud toodet heaperemehelikult, kasutanud otstarbe kohaselt. Garantii alla ei kuulu loomade poolt tekitatud kahju, põlengud, tahtlik lõhkumine, kanga enda või naha eluiga, defektid.
Näiteks klient soovib oma mööblile kunstnahka aga intensiivsel kasutamisel nahk mureneb aastaga. Tegemist on kunstnaha loomuliku kulumisega ning tootja ei vastuta kanga või naha loomuliku kulumise eest. Kunst nahka peab tihedalt hooldama nahahooldusspray või kreemiga, et vältida selle kulumist, murenemist. Jättes naha hooldamise tahaplaanile tekivadki kahjud.

NB! Teenuse osutamisel lähtume VÕS ja tarbijakaitseseaduses sätestatud punktidest ning seadusest kõrvale kalduvaid teenuseid EI OSUTA. Viimase ilmnemisel juhime klientidele selle mitte tahtlikul või tahtlikul rikkumisel tähelepanu ja suuname tarbijaid seaduse kuulekusele ja kokkulepetest kinnipidamisele.

Kuidas meie kliendiks saada? -

Tellides meilt toote või kasutades remontimise teenust säilitatakse andmed andmebaasis. Garantii kehtib kõikidele teenuse tarbijatele või toote tellijatele.

Kuidas osta meilt mööblit? +

Näide1: Tere. Soovin tellida uue SOHVA PATRIC mõõtudega 2100x700x760 valgest kunst nahast.
Ants Loots telefon 52666…Tallinn Liivalaia

Näide2: Tere. Leidsin internetist ühe ilusa mööbli pildi. Tegu on seinalt lahtikäidav voodi. Soovin täpselt samasugust nagu internetis nägin müügil, kuid seal olev värv ja suurus ei sobi. Nimelt tahaksin pikkuse 1900 mm asemele 1885,5 mm ja pool voodit võiks olla diagonaalis valge ja teine pool must.
Anu Tark telefon 5555…aadress….Pärnu

2. Saadame Teile koheselt arve koos sissejuhatava tektiga: Tere. Täname, et tundsite meie teenuste vastu huvi. Saadame Teile arve, mis tähendab sobivuse korral kohest teenuse rakendamist, kuid MITTE KOHUSTUST maksta mittesobivuse korral.
Arvel on täpselt toodud välja teie soovitud toote/teenuse hind ning ettemaksu summa. Tasudes määratud ettemaksu kontole EE832200221060632190 Furni Company OÜ koos arvel oleva selgitusega nt tigudiivani remont alustatakse tööde tegemisega ja ühe toote/teenuse kättesaamise aeg on maksimaalselt 15 tööpäeva. Kui teenuseid on mitu või toode on äärmiselt eksklusiivne lepitakse see eraldi kliendiga kokku.
3. Sooritate panga ülekande ettemaksuga meie kontole
4. Raha laekudes kontole alustab Furni Company OÜ meeskond koheselt Teie projektiks vajaminevate tegevuste, materjalide planeerimise käivitamisega.
5. Töö valmimise maksimum päevade arv on tavapäraselt 15 tööpäeva. NB! Kui ei ole teistsugune kokkulepe (esindaja võtab ühendust tellijaga telefoni teel või saadetakse uus tähtaeg smsiga).
6. Toode / teenus tuuakse kliendile koju. Toote kättesaamisel tasub klient teise osamakse firma esindajale sularaha tseki vastu või kannab teenuse/ toote eest panga ülekandega üleandmisel. Tavapäraselt saadab Furni Company OÜ kliendile lõpparve 1 päev enne emailile ning klient tasub toote kättesaamisel kas koheselt ülekandega või sularahas. See lepitakse kokku vastavalt kliendi soovile ja võimalusele. Kui klient ei ole tasunud vastavalt kokkuleppele määratud tähtajaks toote/teenuse eest ja teenus on kliendil olemas, sel juhul esitatakse kliendile võlateade uue tähtajaga.

Remondime, parandame ja restaureerime nii puitmööblit, kui ka pehme mööblit.
Parandame tänapäevast kui ka antiikmööblit.

Tekkis küsimus?
close slider


Tekkis küsimus?

Soovid personaalselt parimaid pakkumisi emailile?

Siis liitu meie uudiskirjaga!

Parimaid pakkumisi kuni -60%

Oled liitunund meie uudiskirjaga

Midagi läks valesti. Palun proovi uuesti